Rättsligt Meddelande

Användarna av webbplatsen får enligt artikel 6 i den franska lagen nr 2004-575 av den 21 juni 2004 om förtroende för den digitala ekonomin veta vilka de olika aktörerna är inom ramen för dess förverkligande.


Förlag

TimeOne - LMT
114 Rue Victor Hugo, 92300 Levallois-Perret, FRANCE
Företagets Registreringsnummer : 523 662 633 Nanterre
Société par actions simplifiée au capital de 58 224,00 Euros


Kontakta

contact@rgb-performance.com


Värdföretag

O2Switch

224 bd Gustave Flaubert, 63000 Clermont-Ferrand, FRANCE


Villkor för Tjänsten

Användning av denna webbplats innebär att du accepterar de allmänna användningsvillkoren som beskrivs nedan. Dessa användningsvillkor kan ändras eller kompletteras när som helst. Denna webbplats är normalt tillgänglig för användarna hela tiden. Ett avbrott på grund av tekniskt underhåll kan dock beslutas ensidigt.


Tillhandahållna Tjänster

Syftet med webbplatsen är att tillhandahålla information om hela ämnesområdet. TimeOne - LMT strävar efter att ge webbplatsen så korrekt information som möjligt. Företaget kan dock inte hållas ansvarigt för utelämnanden, felaktigheter och brister i uppdateringen.


Kontraktuella Begränsningar

Webbplatsen kan inte hållas ansvarig för materiella skador i samband med användningen av webbplatsen. Dessutom förbinder sig användaren av webbplatsen att använda sig av nyare utrustning som är fri från virus och som har en uppdaterad webbläsare av den senaste generationen.


Begränsningar av Ansvar

TimeOne - LMT kan inte hållas ansvarig för direkta eller indirekta skador som orsakas på användarens utrustning när han/hon besöker en av TimeOne - LMT:s webbplatser och som beror på att utrustningen inte uppfyller de angivna specifikationerna, eller på att det förekommer en bugg eller en inkompatibilitet. TimeOne - LMT kan inte heller hållas ansvarigt för indirekta skador (som t.ex. marknadsförluster eller förlorade chanser) som uppstår vid användning av webbplatsen.


Tillämplig lag och jurisdiktion

Alla tvister i samband med användningen av webbplatsen omfattas av fransk lag. Exklusiv behörighet tillkommer de behöriga domstolarna i Paris.